วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2559 12:35

ปลุกจิตวิญญาณความเป็นครู ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดค่ายกัลยาณมิตร ผูกจิตครุศาสตร์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
education faculty
 
ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2559 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการค่ายเสริมสร้างกัลยาณมิตรผูกจิตครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นายมานพ ชาชิโย คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน ร่วมด้วย นางชุติมา ประมวลสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ทีมงานสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
education faculty1
 
education faculty3
 
นางชุติมา ประมวลสุข กล่าวว่า “การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาใหม่ ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ อดทน และมีจิตสำนึกของความเป็นครู โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การบรรยายเรื่อง ‘ครูพันธุ์ไหน นักเรียนพันธุ์นั้น’ โดย รศ.ศิริชัย อิสสระโชติ อาจารย์อาวุโสคณะครุศาสตร์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ร้อยงานประสานใจ กิจกรรมส่งเสริมความกตัญญูกตเวที คุณธรรมจริยธรรมครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู กิจกรรมการทำงานเป็นทีม กิจกรรมครูยุคใหม่ ดี เก่ง สุข กิจกรรมการแสดง ‘ครูดีในดวงใจ’ กิจกรรมลบรอยเท้า ก่อนเข้าเป็นน้องใหม่ และกิจกรรมสืบสานประเพณี รับขวัญนักศึกษาครู ตลอดการอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์อภิรมย์ กระแสร์ฉาย นักวิชาการที่มีประสบการณ์ และ นางสาวอรพิมพ์ รักษาผล (เบส) นักพูดชื่อดัง ให้ความรู้และดูแลการทำกิจกรรม สำหรับการจัดโครงการค่ายกัลยาณมิตร นั้น คณะครุศาสตร์ ต้องการให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม และเกิดความรักความสามัคคีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่-รุ่นน้อง สามารถนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ในการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยหล่อหลอมสู่การเป็นครูที่ดีในอนาคตต่อไป” รองคณบดีครุศาสตร์ กล่าว
 
education faculty4
 
education faculty5
 
education faculty6
 
education faculty7
 
education faculty8
 
education faculty9
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959 
Read 1344 times