วันจันทร์, 17 กันยายน 2561 13:36

บ่มเพาะน้องใหม่ครุศาสตร์ สร้างอัตลักษณ์ความเป็นครู

Written by
Rate this item
(1 Vote)
education pkru freshy ceremony 2018 news 1
 
education pkru freshy ceremony 2018 news 2
 
ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการค่ายเสริมสร้างกัลยาณมิตรผูกจิตครุศาสตร์ ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ ตลอดจน คณาจารย์ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมทำกิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมปรับตัวสู่รั้วครุศาสตร์ และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
education pkru freshy ceremony 2018 news 3
 
education pkru freshy ceremony 2018 news 4
 
ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า “สำหรับโครงการค่ายเสริมสร้างกัลยาณมิตรผูกจิตครุศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นการสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม เสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ปลูกฝังแนวคิดและจิตสำนึกของความเป็นครู ซึ่งการมอบความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ คณะครุศาสตร์เชื่อมั่นว่า นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถหล่อหลอมตนเองสู่การเป็นครูที่เก่งและดี พร้อมสำหรับการเป็นครูของท้องถิ่นอย่างแท้จริง”  
 

education pkru freshy ceremony 2018 news 5

education pkru freshy ceremony 2018 news 6

education pkru freshy ceremony 2018 news 7

education pkru freshy ceremony 2018 news 8

education pkru freshy ceremony 2018 news 9

education pkru freshy ceremony 2018 news 10

education pkru freshy ceremony 2018 news 12

education pkru freshy ceremony 2018 news 13

education pkru freshy ceremony 2018 news 14

education pkru freshy ceremony 2018 news 15

education pkru freshy ceremony 2018 news 16

education pkru freshy ceremony 2018 news 17

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 876 times