วันเสาร์, 10 สิงหาคม 2562 15:21

PKRU เตรียมนำผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นไข่มุกอันดามัน เฉิดฉายรันเวย์ Elle Fashion Week Fall/Winter 2019

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Elle Fashion Week FallWinter 2019 0
 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ณ สตูดิโอ มัชรูม อาคารบางกอกโพสต์ ชั้น G กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและการวิจัย ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว Elle Fashion Week Fall/Winter 2019 โดยนิตยสารแอล ประเทศไทย ได้มีการเปิดพื้นที่ให้ดีไซเนอร์ไทยได้โชว์ศักยภาพเพื่อยกระดับแฟชั่นไทยให้เทียบเท่าเวทีแฟชั่นโลกอีกครั้ง กับแฟชั่นโชว์ “ELLE Fashion Week Fall/Winter 2019” โดยปีนี้ได้ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และผู้สนับสนุนจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Where Flagship of Fashion Meets Your Passion” ตลอด 4 วัน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ สแควร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 
Elle Fashion Week FallWinter 2019 1
 
สำหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอดีไซน์ผ้าที่เปี่ยมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอันดามัน อันเกิดจากโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ โดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เผยถึงการนำเสนอลวดลายผ้าท้องถิ่นโลดแล่นบนเวทีแฟชั่นระดับประเทศ ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU) ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดามัน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย รวมไปถึงภูมิปัญญาสากล จึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นไข่มุกอันดามันสู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผ้าท้องถิ่นอันดามัน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามันในเรื่องของผ้าบาติก และผ้าท้องถิ่นอื่นๆ มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นเครื่องแต่งกาย/ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน ผู้ประกอบการ และนักออกแบบที่มีชื่อเสียง และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU) ได้แบรนด์ WISHRAWISH ออกแบบรังสรรค์ผลงานซึ่งนับได้ว่าเป็นการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปะบนผืนผ้า  
 
Elle Fashion Week FallWinter 2019 3
 
Elle Fashion Week FallWinter 2019 4
 
ทาง PKRU จึงได้ทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นไข่มุกอันดามันสู่สากล ถือได้ว่าเป็นการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามันในเรื่องผ้าบาติกและผ้าท้องถิ่นอื่นๆ ดั้งเดิมของชุมชน/กลุ่มที่มีความโดดเด่นในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทอผ้า การย้อมสี การวาดลวดลาย ตลอดจนวัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนได้พัฒนาศักยภาพต่อยอดทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับการทำงานร่วมกับเครือข่ายนักออกแบบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU) ได้ดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า ได้แก่ กลุ่มรักษ์บาติก จังหวัดภูเก็ต / กลุ่มผ้าทอ อิสระ ซาโอริ จังหวัดพังงา / กลุ่มผ้าทอทุ่งทะเล จังหวัดกระบี่ / ผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม ไฑบาติก จังหวัดกระบี่ เพื่อก่อให้เกิดเป็นผลงานที่มีคุณค่าทั้งทางจิตใจและมีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในเรื่องผ้าท้องถิ่นอันดามันบนรากฐานของวัฒนธรรมในชุมชนให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน”    
 
Read 680 times