วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562 16:04

ENG PKRU คว้ารองอันดับ 1 สปีช “Impacts of Social Media in the 21st Century”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru eng feb 2019 1
 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ Darci Lane Meadville และ อาจารย์จิราวรรณ สุทธิธรรม อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ นางเวสารัช แซ่สิ้ม และ นางสาวอาภาภรณ์ อินทะนะ เข้าร่วมโครงการ “The 2nd International Academic & Cultural Exchange 2019” กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (INTERNATIONAL ENGLISH SPEECH CONTEST FOR RAJABHAT AND ASEAN UNIVERSITY) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ. ลพบุรี โดยหัวข้อในการแข่งขันคือ “Impacts of Social Media in the 21st Century” ทั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 7 มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในอาเซียนจาก ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย จำนวน 4 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับผลการแข่งขันปรากฏว่า นายเวสารัช แซ่สิ้ม สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นับเป็นรางวัลประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ได้รับจากการแข่งขันบนเวทีระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง นับเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา
 
pkru eng feb 2019 2
 
pkru eng feb 2019 3
Read 931 times