วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560 14:57

ศูนย์ภาษา ราชภัฏภูเก็ต เสริมศักยภาพผู้สอนใช้ภาษาอังกฤษ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
english course for teachers 1
 
ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม "การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน อีกหนึ่งก้าวย่างสู่การเป็นอาจารย์ระดับสากล โดยมี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ และ ผศ.ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้
 
english course for teachers 2
 
ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม "การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน อีกหนึ่งก้าวย่างสู่การเป็นอาจารย์ระดับสากล โดยมี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ และ ผศ.ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลในท้องถิ่น ให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นการจัดกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน เป็นอีกกลไกหนึ่งที่สำคัญเพื่อให้อาจารย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ระดับสากลต่อไป ทั้งยังเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และเป็นต้นแบบให้กับนักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น”
 
english course for teachers 4
 
นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลในท้องถิ่น ให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นการจัดกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน เป็นอีกกลไกหนึ่งที่สำคัญเพื่อให้อาจารย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ระดับสากลต่อไป ทั้งยังเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และเป็นต้นแบบให้กับนักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น”
 
english course for teachers 5
 
english course for teachers 7
 
english course for teachers 8
 
english course for teachers 9
 
english course for teachers 10
 
english course for teachers 11
 
english course for teachers 12
 
english course for teachers 13
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 2617 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560 15:09