วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561 12:48

ม.ราชภัฏภูเก็ต ปลื้ม นศ.คว้าที่ 5 ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนานาชาติ

Written by
Rate this item
(1 Vote)

english speech asean competition 2018 1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย อาจารย์ Darci Lane Meadville และ อาจารย์จิราวรรณ สุทธิธรรม นำนักศึกษา 2 คน คือ นางสาวศิริมล มาศเลิศศักดิ์ และนางสาวอาภาภรณ์ อินทะนะ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนานาชาติประจำปี 2561 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชกัฏและมหาวิทยาลัยในอาเซียน (INTERNATIONAL ENGLISH SPEECH CONTEST FOR RAJABHAT AND ASEAN UNIVERSITIES) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ. ลพบุรี ในหัวข้อ “What are some significant similarities and differences between Asian and western cultures? Give your opinion on how people can learn and build bridges of cultural understanding.” ในการประกวดครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมด้วย มหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยจากประเทศอินโดนีเซีย ปรากฏว่า นางสาวอาภาภรณ์ อินทะนะ ได้รับรางวัลชนะการประกวดอันดับ 5 จากการแข่งขันดังกล่าว นับเป็นการแสดงถึงศักยภาพที่ทัดเทียมกับนักศึกษาระดับอาเซียน ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา และเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ที่เน้นผลผลิตจากการบ่มเพาะนักศึกษา จนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย

english speech asean competition 2018 2

english speech asean competition 2018 3

english speech asean competition 2018 4

english speech asean competition 2018 5

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 2003 times