วันอาทิตย์, 10 เมษายน 2559 13:12

คณะเกษตรฯ แนะหลักการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารในศตวรรษที่ 21

Written by
Rate this item
(1 Vote)
food packaging
 
วันที่ 2 เมษายน 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง “บรรจุภัณฑ์อาหารในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องเกษตร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก นายมุฮัมมัดราชาห์ ฟิรเดาซ์ กรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลและกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา การบริการวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากในปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้นเรื่อยๆ และมีอัตราการเติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหารมีบทบาทสำคัญในการยืดอายุการเก็บรักษาและรักษา คุณภาพอาหารทั้งในด้านกลิ่นสี รสชาติ และความอร่อยให้คงอยู่จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคทั้งยังช่วยให้การขนส่งผลิตภัณฑ์มีความสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการส่งเสริมการตลาด บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบสวยงามสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และใช้เป็นสื่อโฆษณาได้ด้วยตัวเอง ปัจจุบันเทคโนโลยีของบรรจุภัณฑ์อาหารมีความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก การศึกษาและปรับตัวให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดสากลและขยายตลาดเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต 
 
ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารในศตวรรษที่ 21
 
ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารในศตวรรษที่ 21
 
ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารในศตวรรษที่ 21
 
ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารในศตวรรษที่ 21
 
ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารในศตวรรษที่ 21
Read 2850 times