วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2559 12:25

นิเทศศาสตร์ อบรม นศ. พร้อมสู่โลกยุคใหม่ของสื่อวิทยุ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
future of phuket radio media
 
เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2559 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเรื่อง “การสร้างและผลิตเนื้อหาในยุคหลอมรวมสื่อ” โดยมี ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางพนิดา ปากบารา ผู้บริหารและนักจัดรายการสถานีวิทยุ F.M. 94 city new ภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและผลิตสื่อวิทยุในยุคหลอมรวมสื่อ คุณสมบัติของนักจัดรายการในภาวะของความเปลี่ยนแปลง การนำทักษะที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ในการทำงาน ณ สถานประกอบการ รวมทั้งยึดถือกฎระเบียบและจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
 
future of phuket radio media 2
 
น.ส. พัชรวีน หลังยาหน่าย นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 กล่าวหลังจากเข้ารับการอบรมว่า “ตนเองได้รับความรู้หลายๆ อย่าง อาทิ นักจัดรายการต้องตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ สร้างความแตกต่าง มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งต้องความขยันและขวนขวายหาประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา เหนือสิ่งอื่นใดต้องรู้จักตนเองชอบอะไร ถนัดอะไร และพัฒนาตนเองไปให้ถึงในสิ่งที่หวัง”
 
future of phuket radio media 3
 
future of phuket radio media 4
 
future of phuket radio media 5
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1298 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2559 14:19