วันอาทิตย์, 11 มีนาคม 2561 13:47

คณะเกษตรฯ บริการวิชาการออกแบบเขียนแบบจัดสวน

Written by
Rate this item
(1 Vote)

garden landscape design ideas 1

ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมการออกแบบเขียนแบบจัดสวน โดยมี นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธาน ร่วมด้วย นางสาวเบญจพร แก้วอุไทย ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจน คณาจารย์ ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร สำหรับการอบรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการ และเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง “ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชสวนและภูมิทัศน์” ในการนี้นักวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก SCG บรรยายและฝึกสาธิตหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ การเลือกสรรวัสดุในงานตกแต่งสวน / การจัดสวนในอาคาร / โปรแกรม Sketch Up เบื้องต้น / โปรแกรม Lay-out sketch up และโปรแกรม Photoshop ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพนักจัดสวนและภูมิทัศน์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยที่มีการขยายตัวอย่างสูงในปัจจุบัน

garden landscape design ideas 2

garden landscape design ideas 3

garden landscape design ideas 4

garden landscape design ideas 5

garden landscape design ideas 6

garden landscape design ideas 7

garden landscape design ideas 8

garden landscape design ideas 9

garden landscape design ideas 10

Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1359 times