วันอังคาร, 20 กันยายน 2559 12:35

ทีมข่าว “Thai PBS” ฝึกปฏิบัติเข้ม นศ.นิเทศศาสตร์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Gen C Reporter
 
ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพลเมือง (GEN C reporter) โดยมี ผศ.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมด้วย นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องสัมมนา ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งได้รับเกียรติจาก สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ได้แก่ นางสาวสุวัจนา ทิพย์พินิจ นางสาวสรณียา เจ๊ะเฮง และ นายอัลดุลกอยยูม ตาเละ ที่มาช่วยติดตั้งความรู้การผลิตข่าวแบบ Gen C reporter เพื่อฝึกฝนทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์แบบมืออาชีพให้แก่นักศึกษา
 
Gen C Reporter 1
 
Gen C Reporter 3
 
สำหรับกิจกรรมการอบรม ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "นักข่าวพลเมือง" เพื่อให้เข้าใจวิธีคิด ลักษณะเฉพาะและความจำเป็น การชวนคุยประเด็น "ภูเก็ต บนความเปลี่ยนแปลง" เพื่อให้เห็นภาพและบริบทของพื้นที่ การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ถ่ายภาพเก็บประเด็นสื่อสาร และถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ (Mind Map) เพื่อนำเสนอประเด็นในการสื่อสาร (วิธีการเล่าเรื่อง/แก่นของเรื่อง/เป้าหมาย/เทคนิคการใช้กล้องและการถ่ายทำ) สู่ขั้นตอนการเขียนบท ตัดต่อ และแก้ไขชิ้นงานสู่การเผยแพร่ ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่นักผลิตรายการโทรทัศน์ระดับประเทศ ได้มาให้ความรู้ในด้านวิธีคิด การลงมือปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษานิเทศศาสตร์ เกิดทักษะ ประสบการณ์ สู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพในอนาคต
 
Gen C Reporter 4
 
Gen C Reporter 5 
Gen C Reporter 6
 
Gen C Reporter 7
 
page1
 
Gen C Reporter 8
 
Gen C Reporter 9
 
Gen C Reporter 10
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1529 times Last modified on วันอังคาร, 20 กันยายน 2559 14:51