วันพฤหัสบดี, 14 กรกฎาคม 2559 11:57

ระดมสมองทำแผนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เน้นขับเคลื่อนสู่ต้นแบบ Green University

Written by
Rate this item
(1 Vote)
green university
 
ระหว่างวันที่ 11-12 กรฎาคม 2559 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต นายธวัชชัย บุญเฉิด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมด้วย หัวหน้างาน และบุคลากร จากกองกลาง กองพัฒนานักศึกษา และกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วม ณ โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 
 
green university1
 
green university2
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ในครั้งนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับฟังนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจากผู้บริหาร รวมไปถึงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมด้วยการนำเสนอโครงการตามพันธกิจ และกิจกรรมเชิงพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งการจัดทำแผนร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยให้การดำเนินงานของทุกกอง เป็นไปอย่างมีเอกภาพ และมีการดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรและเทคโนโลยีพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใสภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดี สอดรับกับ 4 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และ 4. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 
green university3
 
green university4
 
รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนั้นในปี 2560 โครงการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้เกิดขึ้น คือ โครงการ Green University ในการพัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความเขียวชอุ่ม เพิ่มไม้ดอกไม้ประดับ สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม ไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยนโยบายลดพลังงานการใช้ไฟฟ้าด้วยการติดหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน ทั้งอาณาบริเวณของมหาวิทยาลัย โดย ม.ราชภัฏภูเก็ต หวังว่าจะก้าวสู่การเป็นต้นแบบของ Green University ในภาคใต้ ด้วยความร่วมมือของบุคลากร และนักศึกษา” 
 
green university5
 
green university6
 
green university7
 
green university8
 
green university9
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1268 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 กรกฎาคม 2559 15:50