วันพุธ, 19 กันยายน 2561 11:37

นักศึกษาจีน สนใจศึกษาต่อหลักสูตรครู ม.ราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(3 votes)
Guokai Education Group China 1
 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ Mr.Zang Yunwu รองประธานกรรมการบริหารบริษัท Guokai Education Group, China  
 
Guokai Education Group China 2
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “จ.ภูเก็ต เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์สำคัญที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนประเทศจีนเข้ามาประกอบธุรกิจในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ผลจากการเข้ามาของชาวจีนในพื้นที่ ทำให้มีผู้สนใจส่งนักศึกษาจีนมาศึกษา ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต และในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการหารือกับผู้บริหารจาก Guokai Education Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการการศึกษาชั้นนำของเมืองชิงต่าว มณฑลซานตง โดยจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย กว่า 20 แห่ง กระจายทั่วทั้งมณฑล ในแต่ละปีจะมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 5,000 คน และนักเรียนดังกล่าวนี้มีความต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศถึง 2,000 คน ซึ่ง จ.ภูเก็ต เป็นเป้าหมายหลักที่นักเรียนสนใจมาศึกษาต่อ
 
Guokai Education Group China 3
 
สำหรับการเข้าพบในครั้งนี้ Guokai Education Group ให้ความสนใจมหาวิทยาลัยในหลายด้าน ทั้งทำเลที่ตั้งใจกลางเมือง การมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย และมีหลักสูตรที่ครอบคลุมความต้องการทางการศึกษา โดยในการเจรจาครั้งนี้ Guokai ได้มีการสำรวจความต้องการทั้งจำนวนนักเรียนและสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ พบว่านักเรียนมีความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ซึ่งตรงกับความเชี่ยวชาญของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่เป็นแหล่งผลิตครูของท้องถิ่นอันดามัน สำหรับการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และภาษาอังกฤษ (สายครู) เข้าร่วมรับฟังและปรึกษาหารือ ในการนี้มหาวิทยาลัยได้ตอบรับและแสวงหาความเป็นไปได้ในด้านหลักสูตรและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเปิดห้องเรียนนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเพื่อรองรับนักศึกษาจีนและนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ ต่อไปในอนาคต” รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าว
 
Guokai Education Group China 4
 
Guokai Education Group China 5
 
Guokai Education Group China 6
 
Guokai Education Group China 7
 
Guokai Education Group China 8
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 849 times Last modified on วันพุธ, 19 กันยายน 2561 11:48