วันพฤหัสบดี, 05 เมษายน 2561 12:20

ม.ราชภัฏภูเก็ต หารือผู้ว่าฯ จัดสัมมนาท่องเที่ยวฮาลาลอาเซียน

Written by
Rate this item
(1 Vote)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน ม.ราชภัฎภูเก็ต พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือในวาระสืบเนื่องการจัดประชุมสัมมนา “ASEAN WORKSHOP ON HALAL AND ISLAMIC TOURISM PROMOTION COOPERATION” ที่มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวฮาลาลของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในฝั่งอันดามัน นอกจากนี้ผู้ว่าฯ ยังแนะนำให้มีการจัดประชุมใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน เพื่อกำหนดทิศทางแนวและหาข้อสรุปด้านยุทธศาสตร์ฮาลาล ทั้งด้านอาหาร และการท่องเที่ยวเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมที่จะเข้ามายังจังหวัดในฝั่งอันดามัน นำไปสู่การดำเนินการจัดประชุมหารือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจังหวัดภูเก็ตในฐานะประธานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันพร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวและการทำงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามันพร้อมกันนี้มีความต้องการให้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฮาลาลในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับกลุ่มประเทศมุสลิม

halal andaman 5 apr 2018 1

halal andaman 5 apr 2018 2

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1245 times