วันอาทิตย์, 02 มิถุนายน 2562 13:05

Happy Time with PKRU

Written by
Rate this item
(1 Vote)

1

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม Happy Time with PKRU โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกกลุ่มแอโรบิก Line Dance ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ณ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรและประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างการมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมในด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ PKRU ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และให้บริการเพื่อสุขภาพทุกรูปแบบ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Read 344 times