วันพุธ, 02 มกราคม 2562 16:09

PKRU จับมือ HomePro ส่งเสริม อจ.-นศ. พัฒนาเทคโนโลยี

Written by
Rate this item
(1 Vote)
home pro phuket 1
 
home pro phuket 2
 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ นายนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มทรัพยากรบุคคลและป้องกันการสูญเสีย บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HomePro) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) โดยมี ผู้บริหาร และบุคลากร ของทั้งสององค์กรร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 
home pro phuket 3
 
home pro phuket 4
 
สำหรับความร่วมมือระหว่าง PKRU และ HomePro ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการลงนาม ได้แก่ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง / การสนับสนุนความรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติ ฝึกงานประจำปีการศึกษา / การสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และพัฒนาบุคลากรของโฮมโปร / การสนับสนุนค้นคว้าวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของทั้งสององค์กร 
 
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและสามารถร่วมมือกับ โฮมโปร เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล / เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม / เทคโนโลยีอุตสาหการ ซึ่งเชื่อว่าความร่วมมือกับองค์กรยักษ์ใหญ่อย่างโฮมโปร จะสามารถพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา สร้างความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน การลงพื้นที่ Social Lab และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรของโฮมโปร นับเป็นความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรภาคธุรกิจในท้องถิ่น
 
home pro phuket 5
 
home pro phuket 6
 
home pro phuket 7
 
home pro phuket 8
 
home pro phuket 9
 
home pro phuket 10
 
home pro phuket 11
 
news & pics by น.ส. พัชรีภรณ์ เดชอรัญ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
Read 627 times