วันพฤหัสบดี, 07 กรกฎาคม 2559 13:09

สทศ.เปิดโลกการเรียนรู้สู่สากล ณ ฮ่องกง

Written by
Rate this item
(1 Vote)
hong kong information sciences
 
ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สทศ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม "สทศ. เปิดโลกการเรียนรู้สู่สากล" ณ เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong) โดยคณาจารย์ และนักศึกษา สทศ. ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติฮ่องกง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยฮ่องกง พิพิธภัณฑ์สถาน และแหล่งสารสนเทศด้านการเรียนรู้ และการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทางด้านสารสนเทศ ห้องสมุด และสามารถนำรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีที่น่าสนใจ นำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและงานบริการสารสนเทศ ตลอดจนหล่อหลอมเป็นทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาในอนาคต
 
hong kong information sciences 1
 
hong kong information sciences 2
 
hong kong information sciences 3
 
hong kong information sciences 4
 
hong kong information sciences 5
 
hong kong information sciences 6
 
hong kong information sciences 7
 
hong kong information sciences 8
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1879 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 07 กรกฎาคม 2559 15:51