วันเสาร์, 09 กรกฎาคม 2559 09:07

HRM แลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา นศ.-อจ.-สถานประกอบการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)

HR

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และสถานประกอบการ (HR Co-operation Education) เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาให้มีเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้นักศึกษา คณาจารย์ และผู้นิเทศงานของสถานประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของสหกิจศึกษาเพิ่มมากขึ้น และเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา และเข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน ทั้งนี้มีสถานประกอบการหลายแห่งมาเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว อาทิ บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท พรประทาน (2012) จำกัด โรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงแรมกะตะการ์เด้น รีสอร์ท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เวสต์แซนด์รีสอร์ทแอนด์ วิลล่าภูเก็ต โรงแรมชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท-อาร์ต-กะรนบีช โรงแรมซันวิง รีสอร์ท กมลา บีช โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต โรงแรมสลีพ วิธ มี ดีไซน์ โฮเทล แอท ป่าตอง โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องสัมมนา ม.ราชภัฏภูเก็ต

HR 1

HR 2

HR 3

HR 4

HR 5

HR 6

HR 7

HR 8

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1808 times Last modified on วันเสาร์, 09 กรกฎาคม 2559 10:37