วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561 14:07

ปฐมนิเทศนักศึกษา HRM ก่อนฝึกวิชาชีพบริหารธุรกิจ

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Director of Human Resources Holiday Inn Resort Phuket Maikhao Beach 1

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายเดชา สีดูกา ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้อง 19308 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณมงคล เวทสรางกูร Director of Human Resources, Holiday Inn Resort Phuket Maikhao Beach เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา หัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน

Director of Human Resources Holiday Inn Resort Phuket Maikhao Beach 2

Director of Human Resources Holiday Inn Resort Phuket Maikhao Beach 3

Director of Human Resources Holiday Inn Resort Phuket Maikhao Beach 4

Director of Human Resources Holiday Inn Resort Phuket Maikhao Beach 5

Director of Human Resources Holiday Inn Resort Phuket Maikhao Beach 6

Director of Human Resources Holiday Inn Resort Phuket Maikhao Beach 7

Director of Human Resources Holiday Inn Resort Phuket Maikhao Beach 8

Director of Human Resources Holiday Inn Resort Phuket Maikhao Beach 9

Director of Human Resources Holiday Inn Resort Phuket Maikhao Beach 10

Director of Human Resources Holiday Inn Resort Phuket Maikhao Beach 11

Director of Human Resources Holiday Inn Resort Phuket Maikhao Beach 12

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 553 times Last modified on วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561 14:50