วันเสาร์, 14 กันยายน 2562 13:45

บริหารทรัพย์ฯ วจก. เปิดเวทีพรีเซ้นท์การใช้งานโปรแกรมไอทีเพื่องาน HR

Written by
Rate this item
(1 Vote)

 IMG 7835

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องประชุม MS Convention Hall อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.เอกพล วงศ์เสรี เป็นประธาน ร่วมด้วย อาจารย์จุรีรัตน์  ว่องปลูกศิลป์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นาวาอากาศตรีสมชาย เกตุไหม นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง และที่ปรึกษาอิสระ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาครัฐและภาคเอกชน และคุณจันทรรัสม์ แก้วสมบุญ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
 
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา “ระบบสารสนเทศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์” สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่นำการประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านไอทีสำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในการบริหารงาน และฝึกทักษะการใช้สารสนเทศและด้านไอทีสำหรับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในโครงการ ดังนี้ เป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะด้านไอที และสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาในการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานในอนาคต การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีการให้นักศึกษาได้ทำการศึกษาและบริหารจัดการ เพื่อตัดสินใจรวมถึงการนำเสนอโปรแกรมที่นำมาใช้งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 10 กลุ่ม เพื่อเป็นการจัดการความรู้และฝึกการนำเสนอ รวมถึงการนำทักษะการฝึกอบรม ผ่านระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
 

IMG 7846

IMG 7857

IMG 7861

IMG 7878

 20190911 ๑๙๐๙๑๑ 0026

20190911 ๑๙๐๙๑๑ 0021

20190911 ๑๙๐๙๑๑ 0003

20190911 ๑๙๐๙๑๑ 0041

20190911 ๑๙๐๙๑๑ 0128

20190911 ๑๙๐๙๑๑ 0053

IMG 7889

 IMG 7901

20190911 ๑๙๐๙๑๑ 0096

20190911 ๑๙๐๙๑๑ 0153

20190911 ๑๙๐๙๑๑ 0118

IMG 7883

20190911 ๑๙๐๙๑๑ 0001

IMG 7866

Read 814 times