วันอาทิตย์, 01 กันยายน 2562 08:40

HRM รับรางวัลจาก สสส. ผลิตสื่อรณรงค์จาก ปกป้องสังคมจากภัยการพนัน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
hrm pkru aug 2019 1
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ (HRM) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย และรับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ในการเข้าร่วมผลิตสื่อรณรงค์การประกวดชุดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันการพนันสำหรับเยาวชนและครอบครัว หัวข้อ “ช่วยด้วยฉันติดกับดัก” เพื่อรณรงค์ให้สังคมตื่นตัวกับโทษของการพนัน และผลักดันให้เกิดมาตรการที่ช่วยปกป้องสังคมจากภัยของการพนัน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่เดอะฮอล์กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ชื่อทีม “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน PKRU มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” ประกอบด้วยสมาชิก นายชาญณรงค์ แสงศรี / นางสาวกนกวรรณ สุขเสรี / นายอัสรี โละหะลู / นายประเสริฐศักดิ์ บำราบพาล / นางสาวปทินญา ชุมทองโด /นายณัฐนนท์ โพธิ์ทอง โดยมี อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ควบคุมดูแล 
 
hrm pkru aug 2019 2
 
hrm pkru aug 2019 3
 
hrm pkru aug 2019 4
 
hrm pkru aug 2019 5
 
hrm pkru aug 2019 6
Read 478 times