วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 14:59

บริหารทรัพย์ฯ ชูภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมอันดามัน สร้างความเข้มแข็งชุมชน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการประกอบการแบบมืออาชีพ “โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น” และ “โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นายวรรณมงคล ศรีสุขใส นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน และประชาชน เข้าร่วม ณ ชายหาดบ้านท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
 
สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมบริการวิชาการ งานวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ ม.ราชภัฏภูเก็ต จึงได้จัดโครงการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าวนำเสนอต่อท้องถิ่น ได้แก่ นิทรรศการอาหารพื้นบ้าน นิทรรศการขนมพื้นถิ่น นิทรรศการปาเต๊ะ นิทรรศการรองเง็ง กิจกรรมการแสดงของคณะรองเง็งแม่จิ้วร่วมกับนักศึกษา (ห้อง ภ.บทม.582) ประเด็นรองเง็ง การแสดงของนักศึกษา ห้อง ภ.บทม.582 ประเด็นปาเต๊ะ ในชุดการแสดง "ราตรีปาเต๊ะ" การแสดงของนักศึกษา ห้อง ภ.บทม.582 ประเด็นปาเต๊ะ ในชุดการแสดง "ระบำร่อนแร่เหมืองภูเก็ต" การแสดงของนักศึกษาห้อง ภ.บทม.581 ประเด็นอาหารพื้นบ้าน และ ประเด็นขนมพื้นถิ่น ในชุดการแสดง "ถิ่นนี้ที่รัก" และการแสดงรองเง็ง โดยนักศึกษาห้อง ภ.บทม.582 ประเด็นรองเง็ง ซึ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ในลักษณะนี้ มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างการเรียนรู้ การอนุรักษ์ และการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป
 

54414085 1194645097362019 5232674345955885056 n 1

53884404 1194645280695334 2388035081097707520 n

54515960 1194645664028629 2574711440866803712 n

 16362 ๑๙๐๓๑๙ 0010

54462837 1194645804028615 9094784280835391488 n

71ad582a 5818 4512 8188 18beb273cb55

54255786 1194645537361975 5975003380861370368 n

16362 2 ๑๙๐๓๑๙ 0006

54190695 1194646150695247 5786225454939635712 n

54190727 1194646084028587 2207095418951565312 n

Read 641 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 15:06