วันศุกร์, 30 ธันวาคม 2559 12:57

คณาจารย์ศิลปกรรมแสดงผลงาน ณ นิทรรศการ HUSO CREATIVE EXHIBITION

Written by
Rate this item
(1 Vote)

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 15-30 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ของสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมนำผลงานศิลปะกรรมจัดแสดงในนิทรรศการ HUSO CREATIVE EXHIBITION ณ หอศิลป์ภาคใต้ อาศรมทักษิณ จ.สงขลา สำหรับศิลปินที่นำผลงานเข้าร่วมแสดงประกอบด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง นายไพฑูรย์ ทองดี นางสาวพิชานันต์ พูลเกิด ผศ.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม ดร.คารว์ พยุงพันธ์ และนางสาวจุฬารัตน์ พลันการ ซึ่งได้นำเสนอผลงานหลากหลายประเภท ได้แก่ ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม รวมทั้งงานออกแบบกราฟิก ซึ่งจุดมุ่งหมายของจัดนิทรรศการครั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดความคิดและองค์ความรู้ที่จะทำให้บทบาทของการเป็นผู้สอนอย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาในการผลิตสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งยังช่วยสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะให้เพิ่มพูนและพัฒนาผลงานที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคมต่อไป

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

HUSO CREATIVE EXHIBITION 7

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959

Read 1465 times