วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561 15:13

HUSO PKRU จัดแสดงนิทรรศการ เฟี้ยวฟ้าว...มะพร้าวไงล่ะ / สับปะรด L'ananas

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket coconut and pineapple exhibition 2018 1
 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดนิทรรศการเฟี้ยวฟ้าว...มะพร้าวไงล่ะ และนิทรรศการสับปะรด L'ananas โดยมี นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย นางสาวกุลสตรี ปริญญา ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ ตลอดจน บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมชมนิทรรศการ ณ ห้องบรรณารักษศาสตร์ 
 
phuket coconut and pineapple exhibition 2018 2
 
phuket coconut and pineapple exhibition 2018 3
 
สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดแสดงและนิทรรศการในห้องสมุด (Display and Exhibition in Library) ซึ่งนักศึกษาได้นำเสนอข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อประเภทต่างๆ รวมถึงมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และสาธิตการทำเมนูอาหาร-เครื่องดื่มที่ทำจากมะพร้าวและสับปะรด ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้นักสารสนเทศมีความรอบรู้ในเชิงลึก สามารถจัดสรรข้อมูลนำเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจ ทำให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้รับความรู้ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 
phuket coconut and pineapple exhibition 2018 4
 
phuket coconut and pineapple exhibition 2018 5
 
phuket coconut and pineapple exhibition 2018 6
 
phuket coconut and pineapple exhibition 2018 7
 
phuket coconut and pineapple exhibition 2018 8
 
phuket coconut and pineapple exhibition 2018 9
 
phuket coconut and pineapple exhibition 2018 10
 
phuket coconut and pineapple exhibition 2018 11
 
phuket coconut and pineapple exhibition 2018 12
 
phuket coconut and pineapple exhibition 2018 13
 
phuket coconut and pineapple exhibition 2018 14
 
phuket coconut and pineapple exhibition 2018 15
 
phuket coconut and pineapple exhibition 2018 16
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 651 times