วันศุกร์, 20 กรกฎาคม 2561 15:00

HUSO PKRU โรดโชว์ผลงานศิลปวัฒนธรรมเพื่อท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
1
 
2
 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ และสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาสู่สากล และการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานสร้างสรรค์จากท้องถิ่นสู่สากล (ต่อเนื่องปีที่ 3) โดยมี อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ร้านหนัง (สือ) 2521 และเวทีกลางหลาดใหญ่ ถนนถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
 
3
 
37315281 2183679221903363 8935924014765834240 o
 
37319475 2183679638569988 1210055697903910912 o
 
สำหรับกิจกรรมโรดโชว์ทางวิชาการ HUSO PKRU จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชน โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้สามารถยกระดับสู่สากล อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ “อาศิรวาททศมราชภูมินทร์” จากอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ และสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง และชุดการแสดง “ระบำพัสตราภรณ์ ยอนหยา” จากนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ซึ่งการนำเสนอผลงานของคณะเชื่อมั่นว่าจะสร้างความเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีแก่สาธารณชน ในด้านพัฒนาการของผลงานศิลปวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อท้องถิ่น 
 
37330260 2183682401903045 5811052118257172480 o
 
37364796 2183679855236633 5374369358615150592 o
 
HUSO PKRU Creative 7
 
HUSO PKRU Creative 8
 
HUSO PKRU Creative 9
 
HUSO PKRU Creative 10
HUSO PKRU Creative 11
 
HUSO PKRU Creative 12
HUSO PKRU Creative 13
 
HUSO PKRU Creative 14
HUSO PKRU Creative 15
 
HUSO PKRU Creative 16
 
HUSO PKRU Creative 17
HUSO PKRU Creative 18
 
FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7652 3094-7 
Read 1553 times