วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562 13:51

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “i-CoME 2019” ด้านการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
i come 2019 1
 
text & pics : #PRPKRU
 
ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต หลักสูตรการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเปตราคริสเตียน ประเทศอินโดนีเซีย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ (i-CoME 2019)  ครั้งที่ 3 “การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ” โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจน นักวิชาการ นักวิจัย จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย อินโดนีเชีย มาเลเซีย 
 
i come 2019 2
 
i come 2019 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสานการ อธิการบดีมหาวิยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ i-CoME 2019 กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยเป็นเวทีในการรวบรวมนักวิชาการและชุมชนธุรกิจ เพื่อพูดคุยและแบ่งปันความรู้ในประเด็นร่วมสมัย และความคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ และทั่วไป เกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีการพัฒนาในเรื่องของวิชาการ โดยเฉพาะเรื่องความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเน้นเรื่องของการบริหารธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ มีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย ทั้งที่เป็นอาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ มองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา ที่สำคัญยังเน้นความเป็นนานาชาติด้วย ดังนั้นทุกๆ ปี เราจะมีการส่งเสริมให้มีการจัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่จะให้เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ในอนาคตด้วย”
 
i come 2019 4
 
i come 2019 5
 
i come 2019 6
 
i come 2019 7
 
i come 2019 8
 
i come 2019 9
 
i come 2019 10
 
i come 2019 11
 
 
Read 582 times