วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2559 14:18

นักศึกษาทีี่ไม่ผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐาน ICT Exit-Exam

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ICT Exit Exam 02

 

ให้นักศึกษาทีี่ไม่ผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐาน ICT Exit-Exam เข้าฝึกทำข้อสอบที่ https://goo.gl/4TWiPt ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 และเปิดสอบจริงในระบบออนไลน์ที่ https://goo.gl/iYf3cP ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2559

 

Read 2893 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2559 13:30

Related items