วันอาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2560 09:58

Innovation Design PKRU บริการวิชาการชุมชนสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างศิลป์

Written by
Rate this item
(1 Vote)

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (Innovation Design PKRU) จัดกิจกรรมบริการวิชาการ "ชุมชนสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างศิลป์" โดยมี นายธีระพงษ์ หนูไชยแก้ว รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย บุคลากร นักศึกษา และชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานค้าชุมชน คนศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ทั้งนี้สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ได้เปิดจุดบริการงานออกแบบป้ายร้านค้า บริการสอนการสกรีนเสื้อ และมีการศึกษาเรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน ตลอดจนมีการการแสดงบ้าบ๋าเพอรานากัน ศิลปะท้องถิ่นสะท้อนอัตลักษณ์ภูเก็ต และการสอนเต้น zumba เพื่อสุขภาพ ให้กับคนในชุมชน โดยสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะฯ มุ่งหวังว่าจะสามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการออกแบบงานศิลป์ให้หลอมรวมกับภูมิปัญญาของชุมชน นำไปสู่การพัฒนางาน และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านต่อไป

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

innovative design phuket feb 2017 3

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

innovative design phuket feb 2017 13

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959

Read 1438 times Last modified on วันอาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2560 10:27