วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560 11:58

“จากหิ้งสู่ห้าง...งานวิจัยใช้ได้จริง” PKRUBI ชี้ช่องจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมโยงผู้ประกอบการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนา “จากหิ้งสู่ห้าง...งานวิจัยใช้ได้จริง” โดยมี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมด้วย นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ PKRUBI ตลอดจน คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ SMEs และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนรินทร์ พสุนธราธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ บรรยายหัวข้อ “ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัยขึ้นห้าง” และ นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในสถาบันอุดมศึกษา บรรยายเรื่อง “กระบวนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ประกอบการและนักวิจัยควรรู้” ตลอดจนการแนะนำ “ผลงานวิจัยพร้อมใช้” และ “งานวิจัยเพื่อร่วมพัฒนาต่อยอด” โดยนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 
นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ PKRUBI กล่าวว่า “งานวิจัยขึ้นหิ้ง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลายาวนานในแวดวงการวิจัยของประเทศไทย นอกเหนือจากการที่ประเทศลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในแต่ละปี ต่ำเพียงประมาณร้อยละ 0.2 ของ GDP ยังพบว่าโครงการวิจัยที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ มีการนำไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์จำนวนน้อยมาก อย่างไรก็ดี งานวิจัยขึ้นหิ้งเหล่านี้ หากสามารถผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่อย่างเป็นระบบระหว่างมหาวิทยาลัย นักวิจัย และผู้นำผลงานไปใช้ประโยชน์ ในการนี้ PKRUBI จึงร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัย และสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้วิจัยและผู้ประกอบการ นำไปสู่ความร่วมมือต่อยอดและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย รวมทั้งการสร้างสรรค์งานวิจัยใหม่ที่มุ่งเป้าสู่การนำไปใช้ประโยชน์จริง”
 
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 
ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1257 times Last modified on วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560 12:48