วันศุกร์, 15 กรกฎาคม 2559 10:49

ม.ราชภัฏภูเก็ต ก้าวสู่ IPv6 ระบบอินเตอร์เน็ตยุคใหม่ รองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้น

Written by
Rate this item
(2 votes)
ipv6
 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้ารับรางวัล IPv6 Ready Award จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการจัดงานประชุม WUNCA หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 33rd WUNCA) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร โดย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว 
 
ipv6 5
 
ipv6 1
 
ipv6 2
 
สำหรับรางวัล IPv6 Ready Award ที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับในครั้งนี้เกิดจากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการยกระดับสู่สากล โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ตของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่สามารถรองรับที่อยู่อินเตอร์เน็ตแห่งอนาคตหรือ IPv6 ในปัจจุบันมีเพียงหนึ่งในสามของมหาวิทยาลัยทั้งประเทศไทย ที่ได้การรับรองถึงความพร้อมนี้ โดยประเมินจากศักยภาพความพร้อมทางด้าน Web Server Mail Server และ DNS Server ซึ่งการพัฒนาเข้าสู่ระบบ IPV6 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของตัวโพรโทคอล ให้รองรับ IP Address หรือผู้ใช้งานจำนวนมากขึ้น และปรับปรุงคุณลักษณะอื่นๆ อีกหลายประการ ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและความปลอดภัยรองรับระบบแอพพลิเคชั่น หรือโปรแกรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลให้ดีขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองต่อการขยายตัวและความต้องการใช้งานเทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในอนาคตได้เป็นอย่างดี
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1215 times Last modified on วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2559 16:15