วันศุกร์, 10 พฤษภาคม 2562 15:16

ม.ราชภัฏภูเก็ต รับ 2 รางวัล IPv6 Award 2018 จากกระทรวงดิจิทัลฯ

Written by
Rate this item
(2 votes)
thailand ipv 6 award 2018 1
 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นายธนกฤษ จันทร์แสง รองผู้อำนวยการสำนักฯ และนายทัยกิจ แซ่เจี๋ย รักษาการหัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนา “โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
 
thailand ipv 6 award 2018 2
 
thailand ipv 6 award 2018 3
 
thailand ipv 6 award 2018 4
 
thailand ipv 6 award 2018 5
 
thailand ipv 6 award 2018 6
 
ในการนี้ผู้บริหารจาก ARIT PKRU เข้ารับมอบรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ lPv6 ประจำปี 2562 (lPv6 Award 2018) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ lPv6 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail / Web / DNSSEC และ IPv6 Logo 2.รางวัลหน่วยงานที่มีการให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web Service) ที่รองรับ IPv6 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT และพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษา ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความปลอดภัย รวดเร็ว เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตอบโจทย์การเป็น PKRU Smart University 
Read 718 times Last modified on วันศุกร์, 10 พฤษภาคม 2562 15:35