วันเสาร์, 03 พฤศจิกายน 2561 14:57

ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ IYF World Camp

Written by
Rate this item
(1 Vote)
iyf world camp 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทย (IYF) อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0 "2018 IYF World Camp Thailand" โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหารจาก IYF บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
iyf world camp 2018 2
 
iyf world camp 2018 3
 
iyf world camp 2018 4
 
สำหรับกิจกรรมค่ายนานาชาติในครั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา และ IYF จัดขึ้นเพื่อเปิดประสบการณ์จากเยาวชนอาสาสมัครจากทั่วโลกที่ร่วมถ่ายทอดมุมมองและแนวคิดผ่านกิจกรรมมากมาย ได้แก่ ทั้งการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ วงประสานเสียงสุดไพเราะและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์และเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงาน เช่น วิธีการทำกิมจิให้อร่อยตามสูตรต้นตำรับเกาหลี กดจุดเพื่อสุขภาพฉบับแพทย์แผนจีน ศิลปะการป้องกันตัว และเปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่จากการฟังบรรยายในหลักสูตรพัฒนาจิตใจที่เรียกว่า "Mind Training" โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเยาวชนจากเกาหลี พร้อมร่วมรับฟังประสบการณ์แห่งความสำเร็จจากแขกรับเชิญพิเศษ ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้นักศึกษาของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในระดับสากลอย่างมีคุณภาพในยุคศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0 พร้อมมีสิทธิ์ได้รับทุนไปเป็นอาสาสมัครในต่างประเทศในโครงการ Good News Corps
 
iyf world camp 2018 5
 
iyf world camp 2018 6
 
iyf world camp 2018 7
 
iyf world camp 2018 9
 
iyf world camp 2018 8
 
iyf world camp 2018 10
 
iyf world camp 2018 11
 
iyf world camp 2018 12
 
iyf world camp 2018 13
 
iyf world camp 2018 14
 
iyf world camp 2018 15
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 680 times