วันอังคาร, 15 พฤศจิกายน 2559 16:03

“จ๋า ณัฐฐาวีรนุช” เผยเคล็ด (ไม่) ลับ เรื่องมารยาท

Written by
Rate this item
(1 Vote)
จ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี
 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมฝึกอบรมและประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2559 โดยมี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นายเชิดชัย กลิ่นธงชัย ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ตลอดจน บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
จ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี
 
จ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี
 
ทั้งนี้การประกวดได้รับเกียรติจาก ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และตัวแทนจากสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดภูเก็ต เป็นกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทยในครั้งนี้ รวมทั้งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย โดย ดร.ณัฐฐาวีรนุช ทองมี วีเจ พิธีกร และนักแสดงชื่อดัง
 
จ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี
 
จ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี
 
จ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี
 
จ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี
 
จ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี
 
นายเชิดชัย กลิ่นธงชัย กล่าวว่า “ตลาดแรงงานของธุรกิจโรงแรม เป็นวิชาชีพที่มีการให้บริการแก่ชาวต่างชาติหลากหลายชนชาติ มีการศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะได้เรียนรู้หลักการมารยาทไทยที่ถูกต้อง จะส่งผลให้นักศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติการให้บริการได้อย่างงดงาม อันจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ทำให้การเข้าสู่ตลาดงานด้านโรงแรมและการให้บริการ มีทักษะอาชีพที่จำเป็นแล้ว ยังมีทักษะด้านมารยาทและบุคลิกภาพที่ดีอันจะเป็นคุณลักษณะสำคัญของนักบริการ เป็นทักษะชีวิตที่นำไปใช้ได้ตลอดไป” ประธานสาขาวิชาฯ โรงแรม กล่าว
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1870 times