วันจันทร์, 20 มีนาคม 2560 11:39

สร้างผลงานระดับประเทศ Arts PKRU คว้า 3 รางวัลจากภาพโมเสค

Written by
Rate this item
(3 votes)
keratile ceramic mosaic arts 2017 1
 
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (Arts PKRU) รับรางวัลถึง 3 รางวัล จากการประกวดออกแบบภาพโมเสค โลกแห่งศิลปะโมเสค The World of Mosaic Tiles Design Contest 2016 ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด (Keratiles Ceramic) ประกอบด้วย นางสาวชญานิศา ภัทรโสทรสกุล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทภาพวิถีชีวิต การดำเนินชีวิต (Life) จากผลงาน “เด็กน้อย Little Kid”  นายภูเบศร์ สันโดษ รับรางวัลชมเชย ประเภทเดียวกันจากผลงาน “คนรำโขน” และ นางสาวกัญยาณี สังข์สุข รับรางวัลชมเชย ประเภทภาพโลกของสัตว์ (Animal) กับผลงาน “Siberian Husky” 
 
keratile ceramic mosaic arts 2017 1
 
สำหรับการตัดสินผลงานได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ได้แก่ ศ.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ปี 2540 อาจารย์เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และอาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ศิลปินอาวุโส 
 
keratile ceramic mosaic arts 2017 2
 
keratile ceramic mosaic arts 2017 3
 
keratile ceramic mosaic arts 2017 4
 
ผศ.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม กล่าวถึงรางวัลของลูกศิษย์ ว่า “รู้สึกภาคภูมิใจที่นักศึกษา สามารถออกแบบสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยปณิธานของอาจารย์ผู้สอนที่มุ่งมั่นยกระดับผลงานของนักศึกษาศิลปกรรมให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งอาศัยวิธีการบ่มเพาะเทคนิค ทักษะ และแรงบันดาลใจ ให้กับลูกศิษย์อย่างเข้มข้นและจริงจัง ประกอบกับการวางระบบให้นักศึกษาผลิตผลงานส่งเข้าประกวดในรายการต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านผลงานศิลปะหลายแขนง เพื่อหวังให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมเกิดภาพจำถึงคุณภาพของนักศึกษาด้านศิลปะที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศ
 
keratile ceramic mosaic arts 2017 7
 
keratile ceramic mosaic arts 2017 5
 
สำหรับ The World of Mosaic Tiles Design Contest 2016 เป็นงานประกวดออกแบบลวดลายภาพโมเสคระดับชาติ ซึ่งการคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ถือว่าเป็นการคัดเลือกที่ค่อนข้างหิน เพราะกรรมการแต่ละท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะและการออกแบบระดับชาติและนานาชาติทั้งสิ้น โดยการส่งผลงานตนเองได้บูรณาการร่วมกับ รายวิชาการออกแบบรูปแบบไทย และวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบศิลปกรรม ตลอดแผนการสอนที่ผ่านมา ได้ทำการปูพื้นฐานด้านการใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator ไว้ล่วงหน้าไปแล้ว ตลอดจนเรื่องของการใช้เครื่องมือ รสนิยมด้านการใช้สี และการสร้างองค์ประกอบภาพที่โดดเด่น ทั้งนี้มองว่าปัจจุบันการเรียนการสอนด้านศิลปะ นอกจากจะสอนให้ผู้เรียนสามารถวาดภาพได้ ระบายสีเก่ง เพียงแค่นั้นคงไม่เพียงพอ แต่จำเป็นต้องสอนให้สามารถประยุกต์ความรู้ความสามารถด้านศิลปะด้านต่างๆ มาหลอมรวมอยู่ในโลกดิจิตอลได้ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นจังหวัดภูเก็ตเพิ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่อง เมืองอัจฉริยะ SMART CITY จึงเกิดเป็นแนวทางการผลิตบัณฑิตสาขาศิลปกรรม ที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ก้าวเท่าทันโลก และสังคม รวมทั้งสามารถนำเอาทักษะด้านศิลปะปรับใช้ได้กับทุกบริบทในสังคมเมืองภูเก็ตได้ ตามแนวคิดของสาขาวิชาฯ คือ SMART ART นอกจากนั้นทักษะด้านการออกแบบงานโมเสค ยังนำไปต่อยอดใช้กับงานออกแบบสิ่งพิมพ์ ภาพประกอบ โปสเตอร์ นามบัตร มาสคอต โลโก้ ฯลฯ หรือนำไปพัฒนาเป็น Mobile Application สร้างงาน สร้างอาชีพได้อีกด้วย” ผศ.ภาณุวัฒน์ กล่าว 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 5743 times Last modified on วันจันทร์, 20 มีนาคม 2560 11:51