วันอาทิตย์, 16 ตุลาคม 2559 14:54

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดไหว้ครูโขน ละคร

Written by
Rate this item
(1 Vote)
khon of thailand
 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีไหว้ครูโขน ละคร ประจำปี 2559 โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ตลอดจน บุคลากรสายวิชาการ-สนับสนุน ครู นักศึกษา นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการธุรกิจการจัดการแสดง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอย่างคึกคัก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง ครูชำนาญการพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และคณะ เป็นประธานผู้ประกอบพิธี ณ โรงละครนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
khon of thailand1
 
khon of thailand2
 
รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย และการแสดงร่วมสมัย ซึ่งสาขาวิชาของเราได้นำศาสตร์แห่งการเรียนรู้นี้ให้บริการแก่ชุมชนและท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการให้บริการด้านบุคลากรนาฏศิลป์ การให้บริการด้านการแสดงประกอบพิธีการแก่ภาครัฐและเอกชน ดังนั้นจึงได้มีการจัดพิธีไหว้ครูโขน ละคร ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และเติมเต็มประสิทธิภาพโดยสมบูรณ์ของการเรียนรู้ในศาสตร์ด้านดังกล่าว รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เรียน ครู และผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับศิลปะการจัดการแสดงในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกและเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับการอนุรักษ์และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย อันเป็นมรดกประจำชาติอีกด้วย” ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง กล่าว
 
khon of thailand3
 
khon of thailand4
 
khon of thailand5
 
khon-of-thailand
 
khon of thailand7
 
khon of thailand8
 
khon of thailand 9
 
khon of thailand 10
 
Content & Pics by งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต(PR PKRU) 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1587 times Last modified on วันอาทิตย์, 16 ตุลาคม 2559 15:06