วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560 13:52

ไหว้ครูโขน-ละคร เสริมสิริมงคลชาวนาฏศิลป์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ไหว้ครูโขน-ละคร
 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงละครนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัด “พิธีไหว้ครูโขน-ละคร ประจำปี 2560” โดยมี รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ประธานสาขาวิชา ตลอดจน คณาจารย์ บุคลากร ครู นักศึกษา นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการธุรกิจการจัดการแสดง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ครูชำนาญการพิเศษ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และคณะ เป็นประธานผู้ประกอบพิธี
 
ไหว้ครูโขน-ละคร
 
ไหว้ครูโขน-ละคร
 
ไหว้ครูโขน-ละคร
 
รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ กล่าวว่า “สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงเปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย และการแสดงร่วมสมัย ซึ่งทางสาขาวิชานั้น ได้นำศาสตร์แห่งการเรียนรู้นี้ให้บริการแก่ชุมชน และท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการด้านบุคลากรนาฏศิลป์ การให้บริการด้านการแสดงประกอบพิธีการแก่ภาครัฐและเอกชน ดังนั้นจึงได้มีการจัดพิธีไหว้ครูโขน-ละคร ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และเติมเต็มประสิทธิภาพโดยสมบูรณ์ของการเรียนรู้ศาสตร์ศิลปะ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เรียน ครู และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะการจัดการแสดงในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการอนุรักษ์และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย อันเป็นมรดกประจำชาติอีกด้วย” ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง กล่าว
 
ไหว้ครูโขน-ละคร
 
ไหว้ครูโขน-ละคร
 
ไหว้ครูโขน-ละคร
 
ไหว้ครูโขน-ละคร
 
ไหว้ครูโขน-ละคร
 
ไหว้ครูโขน-ละคร
 
ไหว้ครูโขน-ละคร
 
ไหว้ครูโขน-ละคร
 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1977 times Last modified on วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560 14:15