วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2560 14:12

ราชภัฏภูเก็ต อบรมพัฒนาจิตเพื่อให้ท้องถิ่นเกิดปัญญาและสันติสุข รุ่นที่ 48

Written by
Rate this item
(1 Vote)
อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับชมรมปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ต วัดลัฏฐิวนาราม(วัดใต้) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และเทศบาลตำบลฉลอง จัดโครงการ “อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย รุ่นที่ 48” โดยมี ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.เวท ไทยนุกูล ประธานชมรมปฏิบัติธรรม จ.ภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปฏิบัติธรรม เข้าร่วม 
 
อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
 
อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
 
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ วัดลัฏฐิวราราม (วัดใต้) ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และเทศบาลตำบลฉลอง ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นตามหลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจ ได้มีโอกาสฝึกอบรมพัฒนาจิต ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสงบแห่งจิต มีความสุขในการดำรงชีวิต และยังเป็นการบำเพ็ญมหากุศล โดยเฉพาะเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ มี 3 ลักษณะ คือ การเจริญองค์ทาน องค์ศีล และองค์ภาวนา ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้เข้าอบรมเกิดบุญ เช่นองค์ภาวนา เป็นกิจกรรมที่สร้างบุญที่เข้มข้นที่สุด อย่างไรก็ตาม สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป คนในสังคมท้องถิ่นย่อมประสบกับปัญหาหลายด้านเช่นกัน มหาวิทยาลัยมองว่า ทุกปัญหาของท้องถิ่น คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือ แม้จะดำเนินการได้กับคนบางส่วนของสังคม แต่เมื่อมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คอยปลูกฝัง สั่งสม และเผยแพร่แนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้อง ก็จะสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของคนในสังคมได้ส่วนหนึ่ง อย่างน้อยที่สุด ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถมีที่พึ่งทางใจ คือ หลักคำสอนและการปฏิบัติตนที่ดีที่ถูกต้องของศาสนา ทั้งนี้เพื่อให้คนในสังคมมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุข” ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าว
 
อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
 
อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
 
อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
 
อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
 
อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
 
อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
 
อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
 
อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
 
อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
 
อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
 
อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1577 times