วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2560 12:59

นิเทศศาสตร์ ครีเอทสื่อสร้างสรรค์ เข้าตา สสส. พร้อมเดินหน้าผลิตผลงานพัฒนาสังคม

Written by
Rate this item
(1 Vote)
โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้ (คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่
 
ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2560 นักศึกษาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จำนวน 5 ทีม ผู้ผ่านเข้ารอบในโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้ (คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งนักศึกษาได้เข้าร่วมเวทีปฏิบัติการด้านทักษะและพัฒนาประเด็นเพื่อเสริมประสบการณ์ พร้อมลงพื้นที่ผลิตสื่อและสื่อสารในชุมชน ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาต่างสถาบันทั่วภาคใต้ ณ บ้านชคะมาศ รีสอร์ท แอนด์ โฮมเสตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้ (คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่
 
โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้ (คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่
 
นางสาวยุพิน หะสัน อาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์กิจกรรมครั้งนี้ว่า “เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างคนรุ่นใหม่ ให้สามารถก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ที่มีความพร้อมและมีการเรียนรู้ปฏิบัติการทักษะ ตลอดจนพัฒนาประเด็นในการสื่อสารสุขภาวะ ผ่านการผลิตสื่อ ทั้งหนังสั้น โฆษณาสั้น และสารคดี ด้วยคำแนะนำจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมกับการพัฒนาประเด็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเยาวชน ได้แก่ ประเด็นคุณแม่วัยใส ประเด็นการรู้เท่าทันสื่อ ฯลฯ ซึ่งได้รับความชื่นชมจากคณะกรรมการ สสส. ว่าเป็นประเด็นที่ควรแก่การรณรงค์ผ่านสื่อ จึงได้มอบเงินทุนให้ตัวแทนจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทั้ง 5 ทีม จำนวนทีมละ 20,000 บาท นำไปผลิตผลงานต่อยอดไอเดียให้เกิดเป็นสื่อสร้างสรรค์สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสาธารณชน พร้อมผนวกเอาความเป็นเอกลักษณ์ถิ่นใต้ผสมผสานให้มีเสน่ห์และสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของปัญหาในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน” 
 
โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้ (คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่
 
โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้ (คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่
 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
 
 
 
Read 1285 times