วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560 09:59

คิดดีไอดอล : สร้างนักสื่อสารสุขภาวะคนรุ่นใหม่ ภาคใต้ เปลี่ยนพลังสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่

Written by
Rate this item
(1 Vote)
คิดดีไอดอล
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้สนับสนุนโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ (คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่ โดยกลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ องค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นเวทีถอดบทเรียน ของคนรุ่นใหม่ที่ได้ร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในรูปแบบสื่อสารคดี หนังสั้น และโฆษณาสั้น ผ่านประเด็นสุขภาวะปัญหาในพื้นที่ ประเด็นปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด) ประเด็นเท่าทันสื่อ และประเด็นท้องไม่พร้อมคุณแม่วัยใส และสื่อสารชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการในชุมชน ด้วยพลังของเด็กและเยาวชนกว่า 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มเยาวชน นิสิตและนักศึกษา 20 ทีมในพื้นที่ภาคใต้ ที่กระจายตัวในพื้นที่ภาคใต้กว่า 60 คน และขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายกว่า 2,000 คน พร้อมสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และสื่อร่วมสมัย เวทีถอดบทเรียน ของคนรุ่นใหม่ จึงเป็นการเรียนรู้จากต้นทาง ระหว่าง และปลายทางสู่การเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้จากการสื่อสารในชุมชน พร้อมจัดเวทีเวทีแลกเปลี่ยนสื่อสารสาธารณะ ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ถนนนครนอก ในพื้นที่ตลาดสองเล ของสงขลามหาสนุก 
 
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดได้กล่าวถึง ความพร้อมของจังหวัดสงขลาสู่การขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ ในสงขลามหาสนุก และแสดงความยินดีกับคนรุ่นใหม่ที่ใช้สื่อในการร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน พร้อมการกล่าวต้อนรับจากครูสืบสกุล ศรีสุข ภาคีคนรักเมืองสงขลา และ ดร.มูอัสซัล บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี โดยมีอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ได้มอบรางวัลแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ร่วมในกิจกรรมครั้ง ถือเป็นการร่วมขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ในการสร้างสื่อผ่านสื่อสุขภาวะ โดยเยาวชนร่วมคิดสร้างสรรค์สื่อ สู่การมองปัญหาสภาพจริงในพื้นที่และสู่การปฏิบัติการสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติการชุมชน พร้อมกับการทำหน้าที่ของ “พลเมืองที่ดี” ตระหนักรู้ รับรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ที่เรียกว่า 3ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี เพื่อให้เกิดเป็น “นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” (Creative Communication for Health) ของภาคใต้ ต่อไป 
 
คิดดีไอดอล
 
18554596 1714083748607623 1481853421 n 
ภายในเวทีนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ THE KIDDEE IDOL TALENT ได้มีคาราวานรณรงค์ สื่อสุขภาวะ บุหรี่ เทาทันสื่อ และท้องไม่พร้อม พร้อมนิทรรศการผลงาน การชมสื่อภาพยนตร์ หนังสั้น สารคดี และโฆษณาสั้น และเวทีเสวนาผลงานของนักสื่อสารสร้างสรรค์ผ่านประเด็นสุขภาวะ โดยมี ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.ทีปวิท พงษ์ไพบูล ม.ทักษิณ ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา ม.หาดใหญ่ และอ.ยุทธนา กาเด็ม ม.ราชภัฏยะลา อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ ภาคใต้ พร้อมฟังธรรมมะนักสื่อสาร (เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่) โดยพระครูปลัดกรวิก นาทวีกุล
 
น.ส.รัตนรักษ์ เมืองเพชร 1 ในสมาชิกของทีม The Third มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ได้รับรางวัล THE BEST KIDDEE IDOL (สุดยอดนักสื่อสารสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ภาคใต้) เล่าว่า ตนและสมาชิกในทีมมีความรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมาก ซึ่งตนได้มองว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่ารางวัลคือ การได้คิดและลงมือทำในการผลิตสื่อเพื่อสะท้อนปัญหาและสถานการณ์ในชุมชน ที่ผ่านมาตลอดระยะเกือบ 1ปีเต็ม พวกเราได้ใช้เวลาในการร่วมกิจกรรมกับโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะฯ หรือ คิดดีไอดอล กับการผลิตสื่อในประเด็นเท่าทันสื่อและสื่อสารในชุมชน ผ่านกิจกรรมรณรงค์ ในหลากหลายรูปแบบ และได้นำสื่อมาจัดวงเสวนาและโฟกัสกรุ๊ปเป็นกลุ่มย่อยๆในหลายพื้นที่ ซึ่งผลที่เราได้รับคือ การมองคุณค่าของตนเองและทีมงานร่วมไปถึงสื่อที่มีพลังในการสงสารผ่านผู้รับสาร และการสื่อสารผ่านสื่อแฟนเพจของ Enter พลิกชีวิตด้วย พวกเราและเพื่อนๆทุกคนต่างภูมิใจและดีใจที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังเล็กๆที่สามารถลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคม
 
18555140 1714083788607619 868918433 n
 
ด้าน นายฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะฯ ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสรับสมัครเยาวชนทั่วทั้งภาคใต้ ที่สนใจเข้าร่วมเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ โดยได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากน้องๆทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และน้องๆกลุ่มเยาวชนทั่วไป กว่า 90 ทีม ได้มีการส่งคลิปนำเสนอประเด็นปัญหาในพื้นที่ของตนเองที่ต้องรีบสร้างการเปลี่ยนแปลง จนกระทั้งคัดเลือกเหลือ 30 ทีม เพื่อเข้าร่วมพัฒนาโจทย์ ประเด็นของทีมตนเองให้ชัดเจนขึ้น จากนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ในสถาบันการศึกษาภาคใต้ รวมถึงยังได้มีโอกาสนำเสนอประเด็นของทีมที่ต้องการไปเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของชุมชนกับนักวิชาการ เพื่อที่จะคัดเลือก 20 ทีมเพื่อรับทุนหนุนเสริมให้ผลิตสื่อในพื้นที่ปฏิบัติการของตนเองพร้อมสื่อสารออนไลน์ 
 
นอกจาก เวทีนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ THE KIDDEE IDOL TALENT ยังได้มีการจัดกิจกรรมเวทีถอดบทเรียนและเวทีสื่อสารสาธารณะครั้งนี้ ถือเป็นการนำเสนอผลงานของKIDDEE IDOL ผ่านสื่อสารสาธารณะพร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ เพื่อสร้างพลเมืองเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีจิตสำนึกรู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันสุขภาวะ ด้วยการสร้างพื้นที่กลางหรือวาระร่วมในการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันในขบวนประเด็นเด็ก เยาวชน และครอบครัวภาคใต้ สู่การแก้ไขปัญหา จากสถานการณ์ของเด็กเยาวชนภาคใต้ที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้เกิดความหวังจากคนรุ่นใหม่ ที่ใช้พลังของสื่อให้เกิดเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวบุคคล จากภายในด้วยทักษะ ความรู้ การสร้างสรรค์ ไอเดีย สู่การสร้างสื่อ สร้างพื้นที่ ภายใต้ความร่วมมือจากชุมชน จนเกิดเป็นเครือข่ายนักสื่อสารคนรุ่นใหม่ และสามารถสร้างพลังจากการสื่อสารให้เกิดเป็นเรื่องนโยบายของชุมชนที่ร่วมกันแก้ไขปัญญา และยังสามารถสร้างนักสื่อสารให้เกิดเป็นไอดอล แบบอย่างที่ดีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ(Creative Communication for Health) ในการขับเคลื่อนวิถีสุขภาวะแบบองค์รวม และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายของภาคใต้อย่างยั่งยืน 
Read 1676 times