วันพุธ, 07 ธันวาคม 2559 14:34

ม.ราชภัฏภูเก็ต ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Written by
Rate this item
(1 Vote)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล
 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายจํารัส ปิติกุลสถิตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน นักศึกษา และนักเรียน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ จึงได้พร้อมใจกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาวราชภัฏอย่างหาที่สุดมิได้ โดยได้เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 2,126,324 คน ยังความซาบซึ้ง และปลื้มปิติยินดีแก่บัณฑิต ญาติพี่น้อง และมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล
 
สำหรับพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ในครั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 พร้อมอ่านราชกิจจานุเบกศา ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ จากนั้น อธิการบดีได้กล่าวถวายคำปฏิญาณ ว่าจะธำรงพระเกียรติและเทิดทูนพระบารมีด้วยใจภักดิ์ โดยจะมุ่งปฏิบัติภารกิจทั้งปวงเพื่อนสนองพระราโชบายด้านการศึกษาและโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ด้วยความมุ่งมั่นเต็มกำลัง พร้อมสนองงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะเป็นราชพลี สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยความเที่ยงธรรม ภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ชาวราชภัฏทุกแห่งเสมอมา จากนั้น ได้ทูลถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกัน ด้วยคำว่า “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1532 times Last modified on วันพุธ, 07 ธันวาคม 2559 14:58