วันจันทร์, 20 มีนาคม 2560 14:51

ราชภัฏภูเก็ต ติวเข้มส่วนราชการ-เอกชน เรียนรู้แบบแผนงานพระราชพิธี ร.10

Written by
Rate this item
(1 Vote)
การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ในรัชกาลที่ 10
 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ในรัชกาลที่ 10” โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน ผู้บริหาร ตัวแทนส่วนราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ในรัชกาลที่ 10
 
การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ในรัชกาลที่ 10
 
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสัญญา เจริญพร และนายณุวัฒน์ ชื่นอารมณ์ คณะวิทยากรจากกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ระเบียบแบบแผนปฏิบัติของสำนักพระราชวัง การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธีในรัชกาลที่ 10 แนวปฏิบัติและการใช้คำราชาศัพท์ ในรัชกาลที่ 10 และแนวทางปฏิบัติการจัดพิธีในวันสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลที่ 10 
 
การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ในรัชกาลที่ 10
 
การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ในรัชกาลที่ 10
 
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า “การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ถือเป็นวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของชาติ ที่สืบทอดมายาวนาน จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบแผนโบราณประเพณีและวัฒนธรรม เช่น วันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น อีกทั้ง ม.ราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในทุกๆ ด้าน และให้บริการแก่ชุมชน ดังนั้นสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงจัดการอบรมขึ้นเพื่อนำหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยผู้ปฏิบัติงานผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของสำนักพระราชวัง มอบองค์ความรู้และแนวทางในการประกอบพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ในรัชกาลที่ 10 แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนในภูเก็ต ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นแบบแผนเดียวกัน ทั้งยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้อื่นต่อไป”  
 
การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ในรัชกาลที่ 10
 
การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ในรัชกาลที่ 10
 
king vajiralongkorn ceremony mar 2017 8
 
การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ในรัชกาลที่ 10
 
การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ในรัชกาลที่ 10
 
การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ในรัชกาลที่ 10
 
king vajiralongkorn ceremony mar 2017 12
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1388 times