วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2560 15:29

PKRU Community Development ร่วมกับชุมชนบ้านอ่าวลึก พัฒนาบาติกสีธรรมชาติ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 พัฒนาบาติกสีธรรมชาติ
 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PKRU Community Development) พร้อมด้วยนักศึกษา จัดโครงการวิจัย “จิตอาสาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” ร่วมสืบสานอนุรักษ์ ต่อยอด พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการทำงานร่วมกับชุมชน ณ บ้านถ้ำเสือ หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
 
 พัฒนาบาติกสีธรรมชาติ
 
ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว กล่าวว่า “สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวเกิดจาก วิสาหกิจเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวลึก ซึ่งมีความต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ซบเซา จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติกชุมชนที่มีการพัฒนามาเป็นระยะเวลายาวนานนั้นขาดเอกลักษณ์ ไม่มีความโดดเด่น และต้องการยกระดับด้วยเทคนิคใหม่ๆ มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักด้านการบริการชุมชน และมีการขยายพื้นที่บริการความรู้ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น ทั้งนี้จึงได้ส่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ลงพื้นที่ศึกษาวิจัยปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติกชุมชนของกลุ่มปาเต๊ะ บ้านถ้ำเสือ เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติกของชุมชนให้มีความโดดเด่น และมีการดำเนินงานเป็นรูปธรรม
 
 พัฒนาบาติกสีธรรมชาติ
 
ทั้งนี้ในเบื้องต้นทีมวิจัยได้มีการทดลองพัฒนาบาติกสีธรรมชาติ โดยทดลองย้อมด้วยสีธรรมชาติประเภทแร่ ดินโคลนจากสัตว์ และพืชพันธุ์ไม้ท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งได้สีสันสดใสเป็นธรรมชาติ เฉดสีแปลกใหม่สวยงาม มีความโดดเด่น เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ จึงทำให้ทีมงานวิจัย และกลุ่มบาติกชุมชนบ้านถ้ำเสือ เกิดแนวคิดร่วมกันว่าจะต่อยอดวิธีการข้างต้นต่อไป และหารือสำหรับการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้บาติกสีธรรมชาติในเขตอันดามัน ร่วมสืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานบาติกสีธรรมชาติให้มีคุณภาพ เพื่อสานต่องานตามรอยพ่อภายใต้หลักคิด รักษาสิ่งเดิม เสริมสร้างสิ่งใหม่ ระเบิดจากภายใน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป” 
 
 พัฒนาบาติกสีธรรมชาติ
 
 พัฒนาบาติกสีธรรมชาติ
 
 พัฒนาบาติกสีธรรมชาติ
 
สำหรับผู้ที่มีความสนใจร่วมเรียนรู้ หรือต้องการให้สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อน ส่งเสริมงานวิจัยชุมชนดีๆ สามารถติดต่อได้ที่ ดร.ธีรกานต์  โพธิ์แก้ว 083 327 0087 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Read 1674 times