วันอังคาร, 26 เมษายน 2559 09:31

“ทูต สปป.ลาว” กระชับสัมพันธ์ผู้บริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)
นายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย
 
วันที่ 24 เมษายน 2559 นายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย และภริยา พร้อมด้วย พล.อ.ธรรมรัตน์ เจริญกุล ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และ ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล เยือนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์ กรรมการสภา ตลอดจน ผู้บริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับ 
 
นายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย
 
สำหรับการเดินทางมาเยือนของเอกอัครราชทูต สปป.ลาว และคณะ ในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคตกับมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ได้นมัสการ “พระพุทธอุดมวัฒนมงคล” ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ ศาลาประดิษฐานบริเวณด้านหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเมื่อปี พ.ศ.2551 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระบรมสารีริกธาตุ อันเชิญมาประดิษฐานที่พระเกศขององค์พระ 
 
นายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย
 
นายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย
 
นายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย
 
Lao Ambassador to Thailand Ly Bounkham 4
 
Read 1412 times Last modified on วันอังคาร, 26 เมษายน 2559 09:57