วันพฤหัสบดี, 24 สิงหาคม 2560 15:53

Law PKRU คว้ารางวัลแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย และการประกวดสุนทรพจน์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
นายวิชัย คงแก้ว นางสาวกานต์ธิดา ศรีรักษ์ และนางสาวจันทิรา ขาวสะอาด นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค จัดโดย สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
นอกจากนั้นนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์สามารถสร้างชื่อจากการแข่งขันอีกรายการ คือ นายสิงหา พนมรักษ์ ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี เรื่อง “พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
 
นางสาวอาริษา รุจิรวนิชวงศ์ ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ กล่าวว่า “สาขาวิชานิติศาสตร์ มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษานิติศาสตร์ มีความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต จึงต้องพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ แนวคิด ทัศนคติ วิถีการดำเนินชีวิตของวิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษาควบคู่กันไป ทั้งนี้ขอแสดงความชื่นชมและยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งสองรายการ อันเกิดจากความมุมานะจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นถึงคุณภาพของนิติศาสตร์ราชภัฏภูเก็ตให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน”
 
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1460 times