วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560 13:08

Law PKRU ส่งเสริมความรู้กฎหมายในวันรพี

Written by
Rate this item
(1 Vote)
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “วันรำลึกพระบิดานักกฎหมายไทย (วันรพี) ประจำปี 2560” (Law PKRU) โดยมี นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย นางสาวอาริษา รุจิรวนิชวงศ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในวงการกฎหมาย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
นางสาวอาริษา รุจิรวนิชวงศ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และคุณูปการของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาของนักกฎหมายไทย ในการนี้มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการศึกษากฎหมาย ตลอดจนถ่ายทอดเทคนิคการเรียน และประสบการณ์ในการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นน้อง พร้อมกันนี้มีการจัดกิจกรรมศาลจำลอง ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้พิพากษา อัยการ และทนายความ พิจารณาคดีอาญา ในรูปแบบเสมือนจริง เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของวงการยุติธรรมในอนาคต มีโอกาสได้เรียนรู้ข้อกฎหมาย และขั้นตอนการทำงานบนชั้นศาลอย่างละเอียด นอกจากนั้นยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดในการสอบรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการขวนขวายศึกษาความรู้ด้านกฎหมายให้ประสบความสำเร็จต่อไป ทั้งนี้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เห็นถึงความพร้อมในการจัดการศึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางกฎหมายในระดับสูง มีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เป็นจำนวนมาก และสามารถผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์จบออกไปปฏิบัติงานตรงในด้านกฎหมาย กล่าวได้ว่า สาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมเปิดให้การศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ” 
 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1477 times Last modified on วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560 13:27