วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561 14:31

Law PKRU จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้กฎหมายในวันรพี

Written by
Rate this item
(1 Vote)
law pkru aug 2018 1
 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “รำลึกพระบิดานักกฎหมายไทย (วันรพี) ประจำปี 2560” (Law PKRU) โดยมี นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ นางสาวอาริษา รุจิรวนิชวงศ์ ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนได้รับเกียรติจาก ผู้พิพากษา ทนายความ และบุคลากรในวงการกฎหมาย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
law pkru aug 2018 2
 
law pkru aug 2018 3
 
นางสาวอาริษา รุจิรวนิชวงศ์ กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และคุณูปการของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาของนักกฎหมายไทย ในการนี้มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการศึกษากฎหมาย ตลอดจนถ่ายทอดเทคนิคการเรียน และประสบการณ์ในการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นน้อง พร้อมกันนี้มีการจัดกิจกรรมศาลจำลอง ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้พิพากษา อัยการ และทนายความ พิจารณาคดีอาญา ในรูปแบบเสมือนจริง เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของวงการยุติธรรมในอนาคต มีโอกาสได้เรียนรู้ข้อกฎหมาย และขั้นตอนการทำงานบนชั้นศาลอย่างละเอียด นอกจากนั้นยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดในการสอบรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการขวนขวายศึกษาความรู้ด้านกฎหมายให้ประสบความสำเร็จต่อไป ทั้งนี้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เห็นถึงความพร้อมในการจัดการศึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางกฎหมายในระดับสูง มีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เป็นจำนวนมาก และสามารถผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์จบออกไปปฏิบัติงานตรงในด้านกฎหมาย กล่าวได้ว่า สาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมเปิดให้การศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ” ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ กล่าว
 
law pkru aug 2018 4
 
law pkru aug 2018 5
 
law pkru aug 2018 6
 
law pkru aug 2018 7
 
law pkru aug 2018 8
 
law pkru aug 2018 9
 
law pkru aug 2018 10
 
law pkru aug 2018 11
 
law pkru aug 2018 12
 
law pkru aug 2018 13
 
law pkru aug 2018 14
 
law pkru aug 2018 15
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 724 times