วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2562 13:31

นิติศาสตร์จัด“วันรพี 62” ให้ความรู้กฎหมายภาคทฤษฎี-ปฎิบัติ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
law pkru aug 2019 1
 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ศาลจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการวันรำลึกพระบิดานักกฎหมายไทย (วันรพี) โดยมี นายนรา เมธาธราธิป ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์มาฤทธิ์ กาญจนารักษ์ ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ ตลอดจน อัยการ ทนายความ และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำหรับโครงการในปีนี้มีการมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาผลการเรียนดี การมอบทุนการศึกษา นิทรรศการกฎหมาย การเสวนาเส้นทางกฎหมายในประเทศไทย และกิจกรรมศาลจำลอง ถ่ายทอดประเด็นและความรู้ด้านกฎหมาย
 
law pkru aug 2019 2
 
law pkru aug 2019 3
 
มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ศึกษากฎหมายรวมถึงประวัติศาสตร์กฎหมายที่มีมาในอดีต อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการศึกษากฎหมายในปัจจุบัน ซึ่งสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดนมีกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการจัดกิจกรรมศาลจำลอง นิทรรศการด้านกฎหมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การศึกษากฎหมายในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากศาลจังหวัดภูเก็ต สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งให้นักศึกษาดูงานในเรือนจำและสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต ในการถ่ายทอดเรื่องราวจากการประกอบอาชีพจริงในรูปแบบศาลจำลอง ทั้งนี้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง การจัดโครงการวันรำลึกพระบิดานักกฎหมายไทย (วันรพี) ประจำปี 2562 นอกจากจะเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่าน พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชลบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระบิดากฎหมายไทย ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาในด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นนักกฎหมายที่มีความรู้คู่คุณธรรม และรับใช้สังคมให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป
 
law pkru aug 2019 4
 
law pkru aug 2019 5
 
law pkru aug 2019 6
 
law pkru aug 2019 7
 
law pkru aug 2019 8
 
law pkru aug 2019 9
 
law pkru aug 2019 6
 
law pkru aug 2019 11
 
law pkru aug 2019 12
 
Read 281 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2562 14:03