วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562 12:08

ศาลเยาวชนฯ ให้ความรู้ นศ.นิติศาสตร์ “การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีครอบครัว”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
law pkru jun 2019 1
 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ภูเก็ต จัดโครงการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีครอบครัว” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2562 โดยมี นางสาวเขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต นายมาฤทธิ์ กาญจนรักษ์ ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ ตลอดจน ผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอมประจําศาล และนักศึกษานิติศาสตร์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
สำหรับโครงในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาทางด้านกฎหมาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว รวมถึงวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ตลอดจนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนมากยิ่งขึ้น
 
law pkru jun 2019 2
 
law pkru jun 2019 3
 
law pkru jun 2019 4
 
law pkru jun 2019 5
 
law pkru jun 2019 6
 
law pkru jun 2019 7
 
law pkru jun 2019 8
 
law pkru jun 2019 9
 
law pkru jun 2019 10
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 449 times