วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 16:04

PCIT PKRU ต้อนรับ อจ. และ นศ. จากสถาบันด้านการท่องเที่ยว ประเทศอินโดนีเซีย

Written by
Rate this item
(0 votes)

IMG 8539

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562  ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยะมานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ตลอดจนผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันด้านการท่องเที่ยว Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo (STiPRAM),Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม โดยมีศาสตราจารย์ ดร. Jeffrey Dale Hobbs ร่วมกับ ดร.เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องอัญชัน อาคารศรีราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 8547

IMG 8526

IMG 8579

Read 438 times