วันอังคาร, 24 มกราคม 2560 13:44

มรภ.ภูเก็ต ศึกษาค้นคว้าวิจัยการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ บ้านหงาว ระนอง

Written by
Rate this item
(2 votes)

 local knowledge cashews ranong 14

ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560 ณ อ.บ้านหงาว จ.ระนอง  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ ปี 4 (ภาคปกติเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 20  คน และอาจารย์สุธาสินี นิรัตติมานนท์ อาจารย์ผู้สอน ศึกษาดูงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรมการจัดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์

 local knowledge cashews ranong 2

 นายอภิสิทธิ์ คนชม ตัวแทนนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ ได้กล่าวว่า การลงพื้นที่ทำวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ในชุมชนกรณีศึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ใน อ.บ้านหงาว จ.ระนอง ในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่จริงเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ใช้กรรมวิธีของการผลิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน ตั้งแต่การคั่วแบบดั้งเดิมจนถึงการแปรรูปจนถึงการจัดจำหน่าย ได้เห็นอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทำอุตสาหกรรม ได้รู้ถึงขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตเป็นอย่างไรซึ่งเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

 local knowledge cashews ranong 5

 local knowledge cashews ranong 6

นางดวงแก้ว น้อยวงษ์ อายุ 55 ปี กล่าวว่า ดีใจที่มีน้อง ๆ นักศึกษาให้ความสำคัญของเม็ดมะม่วงหิมพานต์และได้เดินทางมาทำวิจัยค้นคว้าข้อมูลและศึกษาอาชีพการทำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ได้เผยแพร่และรับรู้วิธีการขั้นตอนการผลิตแบบดั้งเดิมเป็นอย่างไร อยากจะฝากสำหรับผู้ที่ซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์ว่า ในปัจจุบันเม็ดมะม่วงเริ่มหายาก ราคาแพงมากขึ้นทุกปี และขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นตอนทำยาก

 local knowledge cashews ranong 7

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ทางสาขานิเทศศาสตร์ได้มอบรถจักรยานจำนวน 2 คัน ให้กับน้อง ๆ ที่ ร.ร.บ้านราชกรูด โดยมีอาจารย์พีชะพะงา นิรัตติมานนท์ ตัวแทนครูจาก ร.ร. ร่วมรับมอบและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก local knowledge cashews ranong 13

 local knowledge cashews ranong 10

Read 1117 times Last modified on วันอังคาร, 24 มกราคม 2560 13:56