วันพฤหัสบดี, 12 มกราคม 2560 10:30

คหกรรมฯ ร่วมกับ เพอรานากัน สอนนักศึกษาทำ “ขนมเข่ง” สูตรโบราณ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ขนมเข่งภูเก็ต สูตรโบราณ
 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมเพอรานากัน จัดกิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการทำขนมพื้นเมืองภูเก็ต “ขนมเข่ง” โดยมี นางสาวแสงระวี ณ พัทลุง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากัน ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
ขนมเข่งภูเก็ต สูตรโบราณ
 
ขนมเข่งภูเก็ต สูตรโบราณ
 
สำหรับกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับขนมพื้นเมืองภูเก็ตในครั้งนี้ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบทอดกันมายาวนาน โดยเฉพาะขนมเข่ง ซึ่งเป็นขนมสีน้ำตาล รสหวาน นุ่ม หนึบ ทำจากแป้งข้าวเหนียว น้ำเปล่า และน้ำตาลทรายนวดผสมเข้าด้วยกัน มักใช้เป็นขนมไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีน โดยสาขาวิชาฯ ได้เชิญผู้ผลิตขนมเข่งสูตรโบราณภูเก็ต มาถ่ายทอดกรรมวิธิในทุกขั้นตอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สูตรการทำขนมเข่งภูเก็ต ที่มีรสชาติอร่อยแบบต้นฉบับภูเก็ต ทั้งยังสามารถเก็บขนมไว้ได้ยาวนานขึ้นอีกด้วย รวมถึงเป็นการเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา ทั้งนี้เมนูอาหารพื้นเมืองของภูเก็ต ได้รับการยอมรับให้เป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์อาหารระดับโลก โดยยูเนสโก (Phuket : City of Gastronomy of UNESCO) ในการนี้การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจึงเป็นการต่อยอดการสร้างสรรค์อาหารพื้นเมืองของภูเก็ตในมิติของการศึกษาสู่สากล และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
ขนมเข่งภูเก็ต สูตรโบราณ
 
ขนมเข่งภูเก็ต สูตรโบราณ
 
ขนมเข่งภูเก็ต สูตรโบราณ
 
ขนมเข่งภูเก็ต สูตรโบราณ 
ขนมเข่งภูเก็ต สูตรโบราณ
 
ขนมเข่งภูเก็ต สูตรโบราณ
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 3367 times